Ajankohtaiset

Lääkekorvaukset pähkinänkuoressa 1.1.2023 lukien

• Täysi-ikäisille vuosittainen 50 euron alkuomavastuu, jota aletaan periä sen vuoden alusta, kun henkilö täyttää 19 vuotta.
• Peruskorvaus 40 %
• Erityiskorvaus 65 % tai 100 %
• Ylemmän erityiskorvauksen (100 %) lääkkeistä asiakas maksaa 4,50 euron omavastuun asiointikertaa kohden.
• Lääkekulujen vuosiomavastuu korvattavissa lääkkeissä on 592,16 euroa vuonna 2023. Vuosiomavastuun täytyttyä asiakas maksaa korvattavasta lääkkeestä 2,50 euron ostokertakohtaisen omavastuun.